Tehnologija i Reciklaža

Tehnologija

Danas možemo ponosno reći da posjedujemo vrhunsku tehnologiju i zavidno znanje za proizvodnju PE folije i ambalaža, a o kvaliteti naših proizvoda dovoljno činjenica da su nam najveći partneti Coca-cola HBC B-H doo Sarajevo, Sarajevski kiseljak d.d. Kiseljak, Hercegovinavino doo Mostar, fabrika cementa Lukavac, Violeta Tomislavgrad

Reciklaza

Ambalaža je danas prateći dio svakog proizvoda. Pošto je proizvod iskorišten, ambalaža se obično baca i od atraktivnog pakovanja pretvara se u faktor zagađenja životne sredine.Da bi se to izbjeglo, ista se prilikom odlaganja sortira po vrstama i ponovo prerađuje tj. reciklira. Recikliranje podrazumijeva sistem nadzora ostataka i otpadaka od njihovog nastanka do konačne obrade. Reciklirati se mogu gotovo sve vrste otpada (metal, papir, aluminij, plastika, plastična ambalaža i dr.). Pošto se bavimo proizvodnjom folija i ambalaže od plastičnih masa tj. polietilena a njegova najveća prednost je mogućnost ponovnog iskorištavanja, uveli smo i liniju za reciklažu otpadnih folija, čime smo učinili korak ka očuvanju životne sredine.

Naši Klijenti

Iz godine u godinu razvoj porodičnog preduzeća povećava se stopom od 30% do 40% što nam omogućava modernizaciju tehnologije i strojeva te tako sa svojom kvalitetom ispunjavamo potrebe i najzahtjevnijih firmi u BiH kao npr:
  • SHP CELEX BANJA LUKA
  • Fabrika Cementa Lukavac
  • Violeta Tomislavgrad
  • Hercegovina Vino
  • Sarajevski Kiseljak
Širokom paletom svojih proizvoda snabdijevamo industriju i široku potrošnju na domaćem, ali i na stranim tržištima u iznosu od 35% proizvodnje sa tendencijom rasta.