FOLIJE ZA KAŠIRANJE

FOLIJE ZA KAŠIRANJE

Folija za kaširanje je koekstrudirani PE film koji se lijepi na druge vrste folija i tako se koristi kao fleksibilna ambalaža koja služi za pakovanje raznih proizvoda u prehrambenoj i drugim industrijama.

Folija za kaširanje (laminaciju) se koristi za izradu višeslojne ambalaže za razne prehrambene i neprehrambene proizvode. Često se koristi u prehrambenoj, kozmetičkoj, hemijskoj i ostalim industrijama.

CERTIFIKATI

ekopak CERTIFIKAT Zelena Tačka

Magroplast d.o.o. Odžak je stekao pravo da u 2015. godini…

…označava svoju ambalažu međunarodno zaštićenim znakom Zelena tačka, pokazujući da na taj način finansijski doprinosi uspostavi i razvoju sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u BiH.

Zelena tačka je registrirani i međunarodni zaštićeni znak PRO EUROPE-a krovne organizacije evropskih operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Magroplast d.o.o. Odžak je nosilac certifikata:

SA 8000:2014

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 

Kvalitet i zaštita životne sredine za nas predstavlja usklađenost svih naših proces, proizvoda i usluga sa potrebama i očekivanjima kupaca, klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

Sticanjem ISO standarda 9001:2015 i ISO standarda 14001:2015 dokazali smo da je kvalitet naših proizvoda i usluga koje pružamo uz očuvanje životne sredine i okoliša nalaze na prvom mjestu.

Device Frame